Deutch- Drahthaar vom ABRITUS
е    издръжливо,    благородно,    средно    голямо,    но мощно   куче   работещо   със   стойка,   което   на   базата на   целесъобразната   си   и   хармонична   конструкция и     на     твърдото,     напълно     защитаващо     кожата окосмяване    е    в    състояние    да    изпълни    всички изисквания   на   разностранния   лов.   Обединението на    германския    дратхаар    е    създало    критерии,    с които   отглеждащите   кучета   да   се   съобразяват   и които са свързани с правилата за развъждане. На    ръст    е    едро,    има    масивно    и    грубо    тяло    с височина      в      холката      от      57-68      см,      с      жив темперамент   и   умен   поглед.   Гръдният   му   кош   е дълбок,    а    коремът    прибран.    Ушите    са    средно дълги   и   клепнали.   Косместата   покривка   е   гъста, твърда,      средна      дължина      (3-4см)      и      добре прилепнала   към   тялото.   Около   веждите   има   дълги кичурести   косми,   а   също   на   носа   и   под   долната челюст.   Най-често   кафяв,   с   множество   бели   или сивобели      петна      и      точки.      Може      да      бъде сребристосив,     прошарен     с     кафяви     петна     или едноцветен. Това   е   едно   многостранно   ползваемо   ловно   куче, работещо   със   стойка,   приложимо   за   всякакъв   вид работа    в    полето,    гората    и    водата,    както    и    като апортиращо     куче     след     изстрела.     Германският дратхаар    търси    грижливо,    с    постоянство    и    в близост    на    ловеца.    Научава    се    да    работи    по кървава     диря     и     едър     дивеч.     Стойката     му     е спокойна   и   твърда.   Отличен   апортьор   е   и   не   се плаши     от     студената     вода     и     гъстите     драки. Издържа   на   продължителни   ловни   излети,   защото не търси бързо и си щади силите.
За въпроси и отговори.. За въпроси и отговори..
© 2017 Deutch-Drahthaar vom ABRITUS. Всички права запазени
>> НАГОРЕ
WEB DESIGN: RazgradWEB
Съвети и полезна информация Съвети и полезна информация
Германския дратхаар (Deutsch Drahthaar)
BG EN
       Германския дратхаар (Deutsch Drahthaar) е издръжливо, благородно, средно голямо, но мощно куче работещо със стойка, което на базата на целесъобразната си и хармонична конструкция и на твърдото, напълно защитаващо кожата окосмяване е в състояние да изпълни всички изисквания на разностранния лов. Обединението на германския дратхаар е създало критерии, с които отглеждащите кучета да се съобразяват и които са свързани с правилата за развъждане.
За въпроси и отговори.. За въпроси и отговори..
© 2017 Deutch-Drahthaar vom ABRITUS. Всички права запазени
>> НАГОРЕ
WEB DESIGN: RazgradWEB
Съвети и полезна информация Съвети и полезна информация
На ръст е едро, има масивно и грубо тяло с височина в холката от 57-68 см, с жив темперамент и умен поглед. Гръдният му кош е дълбок, а коремът прибран. Ушите са средно дълги и клепнали. Косместата покривка е гъста, твърда, средна дължина (3-4см) и добре прилепнала към тялото. Около веждите има дълги кичурести косми, а също на носа и под долната челюст. Най-често кафяв, с множество бели или сивобели петна и точки. Може да бъде сребристосив, прошарен с кафяви петна или едноцветен. Това е едно многостранно ползваемо ловно куче, работещо със стойка, приложимо за всякакъв вид работа в полето, гората и водата, както и като апортиращо куче след изстрела. Германският дратхаар търси грижливо, с постоянство и в близост на ловеца. Научава се да работи по кървава диря и едър дивеч. Стойката му е спокойна и твърда. Отличен апортьор е и не се плаши от студената вода и гъстите драки. Издържа на продължителни ловни излети, защото не търси бързо и си щади силите.
BG EN
Deutch- Drahthaar vom
ABRITUS